Офіційні правила Конкурсу

Офіційні правила Конкурсу

1. Загальні положення.

1.1. Дані Офіційні правила (далі за текстом — Правила) встановлюють порядок проведення та обов’язкові умови участі в Конкурсі від Б’юті

1.2. Долучаючись до Конкурсу, кожен учасник тим самим засвідчує повне та належне ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну та беззаперечну згоду з умовами, викладеними у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або/та доповнені Організатором даного Конкурсу в односторонньому порядку без спеціального попереднього повідомлення учасників Конкурсу. Усі зміни та/або доповнення до цих Правил доводяться до необмеженого кола осіб у спосіб, визначений Організатором. 3міни та/або доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.4. Чинна редакція Правил розміщується за адресою: https://docs.google.com/document/d/1ejVJYyHtFufplfMezHaGnRBpAeqKgFmM_tu7vScGLzU/edit?hl=ru

1.5. Організатором Конкурсу є ТОВ «Дельта Медікел», далі за текстом — Організатор.

2. Учасники Конкурсу, місце проведення та період проведення Конкурсу.

2.1. Конкурс проводиться в період з 12.04.2024 по 26.04.2024 року включно (далі за текстом — Період проведення Конкурсу), протягом даного періоду можна стати Учасником Конкурсу. Оголошення переможців відбудеться 01.05.2024.

2.2. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років.

2.3. В Акції не мають права брати участі:

— Співробітники Організатора, Партнера та/або інших компаній, які беруть участь в організації Акції, а також близькі родичі даних осіб (дружина/чоловік, діти, брати/сестри, батьки, бабусі/дідусі).

— Особи, які не відповідають вимогам п.2.2. Правил.

2.4. Акція проводиться на території України*, в мережі Інтернет

* За винятком тимчасово окупованих територій України та зони проведення бойових дій.

2.5. Учасник, який бере участь в Акції, погоджується та надає Організатору та/або Партнеру Акції свою безумовну та безвідкличну згоду на безстрокову обробку персональних даних, що можуть бути зазначені під час участі у акції. Обробка персональних даних означає будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення повідомлених персональних даних. Беручи участь в Акції та надаючи згоду, учасник Акції визнає та гарантує, що права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мета обробки зазначених персональних даних йому відомі та зрозумілі, а також не вимагає здійснення Організатором та/або Партнером Акції повідомлень про передачу персональних даних третім особам, згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

2.6. Беручи участь в Акції, всі учасники погоджуються та надають Організатору та/або Партнеру Акції свою безумовну та безвідкличну згоду на безстрокове використання наданої інформації під час проведення Акції: відповідей, коментарів тощо. Під використанням мається на увазі будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація,

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) інформації.

2.7. Беручи участь в Акції, всі учасники погоджуються з даними правилами та зобов’язуються їх виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального підтвердження процедури отримання Призу.

2.8. У разі перемоги в Акції, учасник погоджується з тим, що його персональні дані (ПІБ, фото) можуть бути опубліковані/або використані Організатором та/або Партнером та в комерційних цілях. У разі перемоги в Акції, учасник має надати організатору Акції копії свого паспорту та довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду) з метою сплати Організатором Акції податку з доходів фізичних осіб.

2.9. Учасник Акції, який бере участь в акції, погоджується з правилами Акції та гарантує достовірність наданих ним даних.

2.10. Порушення учасником Акції будь-якого положення даних правил, автоматично позбавляє його статусу учасника чи переможця. Будь-які претензії порушників вважаються безпідставними та такими, що не підлягають розгляду.

 

3. Умови участі в Конкурсі

3.1 Акція «Історії красивої шкіри» проводиться в мережі Інтернет.

Для участі в Акції «Історії красивої шкіри» необхідно в період проведення конкурсу –з 12.04.2024 по 26.04.2024:

КРОК 1. зняти відео на тему «Моя програма краси разом із Zest»

КРОК 2. викласти відео у TikTok, Instagram з відміткою @schonen.ua та хештегом #zestbeauty на відео та в тексті

КРОК 3.Надіслати посилання на своє відео Організаторові.

 

3.2. Від одного Учасника Акції приймається тільки одне відео, повторні відео для участі у акції не розглядаються. Рейтинг відео (кількість лайків) впливає на шанси такого Учасника на отримання Призу.

Не розглядаються відео, що місять ненормативну лексику, завідомо спотворену інформацію та наклепи, рекламу будь-якої продукції, а також будь-яку інформацію, що може бути розцінена як аморальна.

 

ВАЖЛИВО! У відео забороняється:

— використання, згадування інших товарів окрім товарів ZEST,

-порівняння ZEST з іншими товарами,

-негативне висловлювання про товари конкурентів ZEST,

-використання висловів, написів, рекомендацій та порад щодо втамування болю та лікування.

 

4. Процедура визначення переможців та оголошення результатів, терміни, призи та суперпризи.

4.1. Усі учасники, які виконали умови участі у конкурсі у період з 12.04.2024 по 26.04.2024 беруть участь у розіграші призів. Оголошення переможців відбудеться 01.05.2024 на сторінці https://www.tiktok.com/@zest.schonen https://www.facebook.com/profile.php?id=100087002311329 https://www.instagram.com/zest.schonen/?next=%2F

 

4.2. Порядок визначення переможців, призи та суперпризи (надалі разом іменуються «Призи»):

4.2.1.3 Учасники, чиї відео набрали найбільшу кількість переглядів на 12:00 01.05.2024 отримають Суперприз,

4.2.2.Інші 27 Учасників, чиї відео набрали найбільшу кількість переглядів на 12:00 01.05.2024 (але меншу, ніж зазначено в п.4.2.1.) отримують у подарунок Приз 1.

4.2.3.Інші 20 Участників чиї відео набрали найбільшу кількість переглядів на 12:00 01.05.2024 (але меншу, ніж зазначено в п.4.2.1. та в п.4.2.2)отримують у подарунок Приз 2

4.3. Суперприз: сертифікат на послуги дермато-косметолога номіналом 5000 грн

4.4. Приз 1: 1 сертифікат Make up номіналом 1000 грн.

4.5. Приз 2: 1 упаковка ZEST® ЕфферВіт Мульті.

5. Правила отримання призів

5.1. Для отримання Призу Переможець (учасник, визначений шляхом Оголошення) протягом 10 робочих днів з дати розміщення Оголошення згідно з п. 4.1. цих Правил зобов’язаний надіслати Організаторові такі свої контактні дані:

· Номер мобільного телефону для здійснення зворотного зв’язку;

· Адресу, на яку необхідно здійснити доставку Призу.

· іншу інформацію, запитувану Організатором та необхідну йому для належного проведення Акції, виконання вимог чинного законодавства України та надсилання Призу.

В разі запиту від Організатора, переможець має вислати Організатору копії свого паспорту та довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду) з метою сплати Організатором Акції податку з доходів фізичних осіб.

В разі ненадання вищезазначених інформації та документів вважається, що така особа не виконала умови Акції та вважається дискваліфікованою (не може отримати Призи)

Подальша комунікація з Переможцем буде здійснюватися засобами зв’язку, визначеними Організатором.

 

5.2. Призи будуть надіслані Укрпоштою або іншою поштовою/кур’єрською службою на адресу, вказану Переможцем, та можуть бути отримані Переможцем лише особисто. Приз може бути надіслано виключно за адресами, розташованими на території України за виключенням тимчасово окуплваних території і зони проведення бойових дій.

 

5.3. Приз вважається переданим, а зобов’язання Організатора Акції з передачі Призу за цими Правилами вважаються виконаними з моменту передачі Призу представникам кур’єрської служби.

5.4. У разі зазначення переможцем неправильних/некоректних даних для відправки Призу, Організатор та/або Партнер Акції конкурсу не несе відповідальність за неможливість отримання Призу Переможцем.

5.5. Організатор Акції має право відмовити переможцю Акції в отриманні Призу у випадках:

· якщо протягом 10 робочих днів з дати закінчення проведення Акції Організатор Акції не може зв’язатися з переможцем з незалежних від Організатора причин (відсутність зв’язку, недостовірні контактні дані тощо).

· Надання Переможцем недійсних/чужих/підроблених даних;

· Не надання інформації та документів, передбачених цими Правилами.

 

5.6. Заміна Призу грошовим еквівалентом не допускається для всіх переможців Акції. Термін надання Призу переможцю — Протягом 60 днів з моменту закінчення проведення Акції за умови виконання цих правил.

5.7. У разі, якщо переможець відмовляється від отримання Призу, або порушує умови цих Правил, Організатор приймає рішення щодо Призу на свій розсуд.

5.8. Призи обміну та поверненню не підлягають. Передача права на отримання Призу іншій особі не допускається.

5.9. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, пов’язані з отриманням Призу.

5.10. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше використання вручених Призів Учасниками Акції після їх отримання та за неможливість Учасників Акції використовувати Призи з причин, які не залежать від Організатора та/або Партнера Акції.

5.11. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Учасником Акції внаслідок використання ним Призу чи участі в Акції.

5.12. У випадку, якщо Учасник Акції, який має право на отримання Призу, з незалежних від Організатора та/або Партнера Акції причин не має можливості його отримати, Учасник Акції не має права на передоручення на отримання Призу третій особі та на отримання від Організатора та/або Партнера Акції будь-якої компенсації.

5.13. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Призів, вказаних у цих Правилах.

5.14. Результати Акції є остаточними та не підлягають оскарженню та перегляду.

5.15. Оподаткування Призу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

6. Інші умови

6.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції конкурсу відповідно до вимог законодавства України.

6.2. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним чи таким, що не відповідає нормам чинного законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення.

6.3. Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Акції. Такі зміни/доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

6.4. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійного лиха, пожежі, повені, військових дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

Delta Medical Promotions AG 2024