Положення про захист персональних даних

Наша Компанія не вимагає від користувачів цього сайту розкриття своїх персональних даних, крім випадків, коли Ви самостійно надали нам такі дані або коли це потрібно відповідно до норм чинного законодавства. Наша Компанія вживає всіх можливих та необхідних заходів для забезпечення захисту даних про Вас.

Ми збираємо персональні дані лише тоді, коли Ви їх нам надаєте шляхом реєстрації на сайті, заповнення форм або надсилання нам повідомлень, а також в інших схожих ситуаціях.

Дані про Вас можуть включати Ваше прізвище та ім’я, контактні дані, найменування провайдера інтернет-послуг, IP-адресу користувача тощо. Ці дані, можливо, сприяють Вашій ідентифікації, але ми не маємо такої мети. Іноді ми можемо використовувати ці дані для статистичних цілей, але забезпечуємо анонімність кожного індивідуального користувача для того, щоб особу не можна було ідентифікувати.

База даних та її зміст залишаються у нашій Компанії та зберігаються на електронних носіях, контрольованих нами.

Ваші персональні дані в жодному разі не будуть передані нами чи нашими агентами для використання третіми сторонами, крім випадків, коли Ви висловлюєте згоду або коли це потрібно згідно із законом.

При передачі персональних даних Компанії Ви надаєте згоду на їх обробку, включаючи збір, зберігання, оновлення, адаптацію та використання таких даних, з метою надсилання Вам відповідей на Ваші запити, розповсюдження електронних тематичних розсилок та/або іншої інформації, пов’язаної з нашою діяльністю та товарами нашої Компанії, з метою здійснення маркетингової діяльності, зокрема, реклами товарів та послуг, розповсюдження рекламних матеріалів, включення персональних даних у внутрішні інформаційні системи та бази, направлення поштових та електронних розсилок.

Ви маєте право переглянути, а також внести будь-які зміни до своїх персональних даних, що зберігаються в нашій системі, якщо вважаєте, що дані застаріли або є неправильними. У такому разі надішліть повідомлення електронною поштою на адресу, вказану в розділі «контакти». Ви маєте право у будь-який час відкликати свою згоду на використання Ваших персональних даних у майбутньому, надіславши повідомлення електронною поштою на адресу, вказану у розділі «контакти».

Наша Компанія використовує технічні та організаційні заходи безпеки для захисту Ваших даних від маніпуляцій, втрати, знищення чи стороннього доступу.